Main Content

ศาลพระกาฬ

มาลพบุรีแล้วไม่มาเยือนศาลพระกาฬถือว่ายังไม่มีถึงถิ่นเพราะศาลแห่งนี้เปรียบเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีโดดเด่นด้วยเทวสถานขอมเก่าแก่ที่สร้างด้วยศิลาแดงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูงผู้คนจึงนิยมเรียกว่า “ศาลสูง” ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อพระกาฬ สันนิษฐานว่าเป็นเทวรูปพระนารายณ์ยืนทำด้วยศิลา มี 2 องค์ คือ องค์เล็กเป็นแบบเทวรูปเก่าในประเทศไทยและองค์ใหญ่เป็นประติมากรรมแบบลพบุรี

บริเวณทับหลังที่สร้างด้วยศิลาทรายสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์วางติดกับผนังวิหารหลังเล็กชั้นบน นอกจากนี้ยังค้นพบศิลาจารึกแปดเหลี่ยมอักษรมอญโบราณอีกด้วย เมื่อมองจากบนศาลพระกาฬจะเห็นพระปรางค์ 3 ยอด ตั้งเด่นเป็นสง่าบริเวณรอบๆศาลพระกาฬยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงกว่า 300 ตัว กล่าวกันว่าเดิมทีบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นกร่างขนาดใหญ่และมีลิงอาศัยอยู่ เมื่อมีคนนำอาหารและผลไม้มาแก้บนที่ศาลพระกาฬ ลิงป่าเหล่านั้นได้เข้ามากินอาหารจึงเชื่องและคุ้นเคยกับผู้คนมากขึ้น โดยเจ้าลิงเหล่านี้มีนิสัยไม่ดุร้ายบางครั้งอาจเข้ามาทักทายและขออาหารจากนักท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand