Main Content

รถไฟฯ อำนวยความสะดวก-ปลอดภัยให้ ปชช. ร่วมงานพระเพลิงฯ ร.9

รฟท. พร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนจากต่างจังหวัด และปริมณฑล ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ร.9 รักษาความปลอดภัยประจำสถานีและบนขบวนรถ สะดวก เพียงพอ และปลอดภัย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจ้งว่า เตรียมความพร้อมการรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด และปริมณฑล

เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการดูแลรักษาความปลอดภัยประจำสถานีและบนขบวนรถ ให้ได้รับความสะดวก เพียงพอ และปลอดภัย ในทุกภาคส่วน ดังนี้ 1.แต่งตั้งทีมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นคณะ กอร.รฟท. กองอำนวยการร่วมของการรถไฟฯ ประจำที่สถานีกรุงเทพ คอยรับคำสั่งและปฏิบัติตามแผน จาก CEO การรถไฟฯ กอร.พระราชพิธีฯ กระทรวงกลาโหม 2.จัดเจ้าหน้าที่ศูนย์ปลอดภัย การรถไฟฯ ประจำที่อาคารควบคุมและการเดินรถและโทรคมนาคม 3.ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานร่วมประจำศูนย์ ศอร.คค. ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews